فرچه نظافت فلزی دسته پلاستیکی

  • فرچه تخت سیمی
  • دسته پلاستیکی کوتاه
  • مناسب نظافت گریل
  • کاربردی و مصرفی
  • ساخت چین