+
در انبار موجود نمی باشد
0تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
0تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
38,016,000تومان
11,200,000تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
63,500,000تومان
15,900,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

آبکش استیل ضخیم

145,000تومان475,000تومان

تجهیزات جانبی آشپزخانه

آبگردان سایز 23 آلومینیومی

138,240تومان

ابزار آشپزخانه

آبلیموگیر شنگیا

180,000تومان218,000تومان
1,520,000تومان
19,584,000تومان
1,280,000تومان
1,280,000تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
2,304,000تومان
970,000تومان
950,000تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
24,500,000تومان
1,620,000تومان1,680,000تومان