سینک زیر کابینت آیسان

11,154,000 تومان24,050,000 تومان
 • کابینت دار درب ریلی
 • رویه پرسی
 • جنس رویه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • جنس بدنه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • پروفیل چهارچوب 4*4 بسیار مستحکم
 • قابل سفارش در ابعاد استاندارد 190،150،120،80 سانتی متر
 • این محصول به سفارش مشتری تولید می شود

سینک وان آیسان

9,516,000 تومان13,000,000 تومان
 • تک لگن
 • رویه پرسی
 • جنس رویه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • جنس بدنه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • پروفیل چهارچوب 4*4 بسیار مستحکم
 • پروفیل طبقه پاتروکی 2×2
 • قابل سفارش در ابعاد استاندارد  120، 150و 190 سانتی متر
 • این محصول به در خواست مشتری تولید می شود

سینک سه لگن آیسان

17,550,000 تومان
 • سه لگن
 • رویه پرسی
 • جنس رویه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • جنس بدنه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • پروفیل چهارچوب 4*4 بسیار مستحکم
 • پروفیل طبقه پاتروکی 2×2
 • ابعاد 90×65×190
 • این محصول به در خواست مشتری تولید می شود

سینک دو لگن آیسان

10,235,000 تومان16,250,000 تومان
 • دو لگن
 • رویه پرسی
 • جنس رویه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • جنس بدنه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • پروفیل چهارچوب 4*4 بسیار مستحکم
 • پروفیل طبقه پاتروکی 2×2
 • قابل سفارش در ابعاد استاندارد 80،60، 100، 120، 150و 190 سانتی متر
 • این محصول به در خواست مشتری تولید می شود.

سینک تک لگن آیسان

1,270,000 تومان10,920,000 تومان
 • تک لگن
 • رویه پرسی
 • جنس رویه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • جنس بدنه استیل نگیر با ضخامت 1 میل
 • پروفیل چهارچوب 4*4 بسیار مستحکم
 • پروفیل طبقه پاتروکی 2×2
 • قابل سفارش در ابعاد استاندارد 65 ، 70، 75، 80، 100، 120، 150، 190 سانتی متر
 • این محصول به در خواست مشتری تولید می شود