سیخ استیل جگر

9,600تومان

  • استیل نگیر ضدزنگ
  • 0/5 در 50 سانتی متر
  • مخصوص جگر و سبزیجات
  • ساخت ایران

60 در انبار

سیخ استیل جگر

9,600تومان