ابزار آشپزخانه

اسپاچولا سر کج

80,000تومان

ابزار آشپزخانه

اسپاچولا صاف

110,000تومان

ابزار آشپزخانه

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

180,000تومان

ابزار آشپزخانه

الک استیل آشپزخانه

40,000تومان60,000تومان

ابزار آشپزخانه

الک استیل بزرگ

120,000تومان
100,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر چنگالی سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر چنگکی سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سالاد استیل

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سرکج سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر شانه ای سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر قاشقی سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر کفگیری سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر کلاغی قالب پیتزا

150,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر گریل بلند استیل

120,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر لاله استیل فنر دار

35,000تومان65,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر یخ دوقلو استیل

40,000تومان

ابزار آشپزخانه

بیفتک کوب دستی استیل

120,000تومان