فر پیتزای ریلی

استعلام قیمت

  • فر ریلی برای سرعت بخشیدن به پخت پیتزا طراحی و ساخته شده است
  • دارای ریل با دهنه 50 و 70 سانتی‌متری هستند
  • دارای دریجه بازدید و کنسلی هستند
  • توان پخت 120 تا 240 پیتزا در ساعت را دارند