فرچه سیمی نظافت دسته چوبی

  • فرچه سیمی
  • دسته چوبی کوتاه
  • مناسب نظافت گریل
  • کاربردی و مصرفی
  • ساخت چین