ترولی نظافت مدل 2000

3,500,000تومان

  •  دارای شاسی فلزی محکم
  •  دارای آبگیر فلزی مستحکم
  •  دارای طبقات استیل(محل قرارگیری لوازم نظافت)
  •  دارای جارو و خاک انداز
  • ساخت ایران
ترولی نظافت مدل 2000

3,500,000تومان