تجهیزات جانبی آشپزخانه

آبگردان سایز 23 آلومینیومی

90,000تومان