لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس رزگلد وان کافی

۲۹۵.۰۰۰تومان
۲۶۰.۰۰۰تومان۲۸۰.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس قرمز وان کافی

۲۵۰.۰۰۰تومان۲۶۵.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس طلایی وان کافی

۲۵۰.۰۰۰تومان۲۶۵.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

ناک باکس قهوه بزرگ

۲۰۰.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

وارمر قوری استیل وان فی

۱۰۹.۰۰۰تومان۱۲۵.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

ترازوی دیجیتال قهوه

۵۵۰.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

پیچر طرح موتا رنگی

۲۲۵.۰۰۰تومان۲۴۵.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

اسکوپ بستنی زرول

۳۰۰.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

اسکوپ بستنی تونچ ایش

۲۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰.۰۰۰تومان۱۵۰.۰۰۰تومان
۲۰۰.۰۰۰تومان
۴۳.۰۰۰تومان۶۷.۰۰۰تومان

لوازم کافی شاپ

پیچر تفلون رنگی

۱۶۳.۰۰۰تومان۱۷۳.۰۰۰تومان