لوازم کافی شاپ

اسکوپ بستنی تونچ ایش

200.000تومان

لوازم کافی شاپ

اسکوپ بستنی زرول

300.000تومان
200.000تومان

لوازم کافی شاپ

پیچر تفلون رنگی

163.000تومان173.000تومان

لوازم کافی شاپ

پیچر طرح موتا رنگی

225.000تومان245.000تومان
110.000تومان150.000تومان

لوازم کافی شاپ

ترازوی دیجیتال قهوه

600.000تومان

لوازم کافی شاپ

تمپر قهوه سایز ۵۱ گتر

225.000تومان

لوازم کافی شاپ

تمپر قهوه سایز ۵۸ گتر

230.000تومان

لوازم کافی شاپ

شات مدرج قهوه

65.000تومان
43.000تومان67.000تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس ۳۵۰ استیل لوکس

210.000تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس ۶۰۰ استیل لوکس

260.000تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس ۸۰۰ استیل لوکس

300.000تومان
350.000تومان380.000تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس رزگلد وان کافی

405.000تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس طلایی وان کافی

345.000تومان360.000تومان

لوازم کافی شاپ

فرنچ پرس قرمز وان کافی

345.000تومان360.000تومان