لوازم آماده سازی غذا

آبکش استیل ضخیم

85,000تومان260,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

پمپ سس ۱۰۰۰ سی سی

25,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

پمپ سس ۷۰۰ سی سی

13,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

پمپ سس سه سوراخ پلاستیکی

20,000تومان25,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

پمپ سس گسترو پلاست

850,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

ظرف سس ۱/۲ عمق ۱۵ شفاف درب دار

275,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

ظرف سس ۱/۳ عمق ۱۵ مشکی درب دار

260,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

ظرف سس ۱/۶ عمق ۱۵ شفاف درب دار

200,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

فلس گیر ماهی برقی

650,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

گارنیش باکس ۶ خانه

550,000تومان

لوازم آماده سازی غذا

لگن استیل ضخیم

80,000تومان170,000تومان