ابزار آشپزخانه

اسپاچولا سر کج

80,000تومان

ابزار آشپزخانه

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

150,000تومان

ابزار آشپزخانه

الک استیل آشپزخانه

40,000تومان60,000تومان

ابزار آشپزخانه

الک استیل بزرگ

120,000تومان
100,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر چنگالی سالاد

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر چنگکی سالاد

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سالاد استیل

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سرکج سالاد

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر شانه ای سالاد

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر قاشقی سالاد

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر کفگیری سالاد

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر کلاغی قالب پیتزا

100,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر گریل بلند استیل

75,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر لاله استیل فنر دار

30,000تومان60,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر یخ دوقلو استیل

35,000تومان

ابزار آشپزخانه

بیفتک کوب دستی استیل

100,000تومان

ابزار آشپزخانه

پوست کن دستی هلالی

95,000تومان