ابزار آشپزخانه

اسپاچولا سر کج

80.000تومان
45,000.000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سالاد استیل

75.000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر گریل بلند استیل

75.000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر لاله استیل فنر دار

30.000تومان60.000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر یخ دوقلو استیل

35.000تومان

ابزار آشپزخانه

بیفتک کوب دستی استیل

100.000تومان

ابزار آشپزخانه

پوست کن دستی هلالی

95.000تومان

ابزار آشپزخانه

پوست کن مدادی آبی

60.000تومان

ابزار آشپزخانه

پوست کن مدادی استیل

50.000تومان
25.000تومان
133.000تومان1,690.000تومان

ابزار آشپزخانه

تخته کار رنگی استار

550.000تومان750.000تومان
800.000تومان
179.000تومان
200.000تومان
333.000تومان
414.000تومان