لوازم آماده سازی غذا

آبکش استیل ضخیم

121,000تومان396,000تومان

تجهیزات جانبی آشپزخانه

آبگردان سایز 23 آلومینیومی

120,000تومان
300,000تومان

لوازم سرو غذا

ادویه پاش استیل

30,000تومان45,000تومان

ابزار آشپزخانه

اسپاچولا سر کج

80,000تومان

ابزار آشپزخانه

اسپاچولا صاف

110,000تومان

لوازم کافی شاپ

اسکوپ بستنی تونچ ایش

250,000تومان

لوازم کافی شاپ

اسکوپ بستنی زرول

320,000تومان

ابزار آشپزخانه

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

180,000تومان

ابزار آشپزخانه

الک استیل آشپزخانه

40,000تومان60,000تومان

ابزار آشپزخانه

الک استیل بزرگ

120,000تومان
100,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر چنگالی سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر چنگکی سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سالاد استیل

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر سرکج سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر شانه ای سالاد

90,000تومان

ابزار آشپزخانه

انبر قاشقی سالاد

90,000تومان