تاپینگ زیر فریزر استیل ۱۵۰ آیسان

48,450,000 تومان57,000,000 تومان

تاپینگ یخچال دار استیل ۱۲۰ آیسان

41,800,000 تومان49,400,000 تومان

تاپینگ زیر فریزر استیل ۱۲۰ آیسان

46,550,000 تومان54,150,000 تومان

یخچال ایستاده ۱۹۰ آیسان

73,150,000 تومان83,790,000 تومان

یخچال مکعبی ویترینی استیل 150 آیسان

82,900,000 تومان91,000,000 تومان

یخچال میز کار استیل ۱۹۰ آیسان

42,560,000 تومان52,060,000 تومان

فریزر میز کار استیل ۱۲۰ آیسان

41,800,000 تومان49,400,000 تومان

فریزر میز کار استیل ۱5۰ آیسان

43,700,000 تومان52,250,000 تومان

یخچال زیر گریل استیل ۱۹۰ آیسان

39,900,000 تومان49,400,000 تومان

یخچال زیر گریل استیل ۱۲۰ آیسان

35,625,000 تومان43,225,000 تومان

فریزر زیر گریل استیل ۱۵۰ آیسان

41,325,000 تومان49,875,000 تومان

فریزر زیر گریل استیل 190 آیسان

44,650,000 تومان54,150,000 تومان