فریزر میز کار استیل ۱9۰ آیسان

47,310,000 تومان56,810,000 تومان

یخچال زیر گریل استیل ۱۵۰ آیسان

37,525,000 تومان46,075,000 تومان

فریزر زیر گریل استیل ۱2۰ آیسان

39,425,000 تومان47,025,000 تومان

یخچال ایستاده 70 سانت آیسان

17,500,000 تومان18,500,000 تومان

یخچال ایستاده کبابی 120 آیسان

61,750,000 تومان72,200,000 تومان

یخچال ایستاده ۸۰ آیسان

54,150,000 تومان63,650,000 تومان

یخچال میز کار استیل 120 آیسان

38,000,000 تومان45,600,000 تومان

یخچال زیر گریل 1.5 متری درب کشویی انداستریو

62,700,000 تومان

یخچال زیر گریل 1.5 متری درب ساده انداستریو

62,000,000 تومان

فریزر ایستاده 70 سانت تک درب انداستریو

77,000,000 تومان

تاپینگ یخچال دار استیل ۱۹۰ آیسان

47,310,000 تومان56,810,000 تومان

تاپینگ زیر فریزر استیل ۱۹۰ آیسان

52,060,000 تومان61,560,000 تومان