لوازم آماده سازی غذا

ظرف سس ۱/۲ عمق ۱۵ شفاف درب دار

275,000تومان