لوازم عمومی آشپزخانه

سماور ۳ قوری متصل به آب شهر

۹,۴۹۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سماور ۲ قوری متصل به آب شهر

۸,۰۶۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سماور زیر پلاستیک

۲,۲۱۰.۰۰۰تومان۲,۷۹۵.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سماور ۱ ال

۲,۲۷۵.۰۰۰تومان۲,۸۶۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

lazzetiماهیتابه ترک

۴۲۳.۰۰۰تومان۵۰۳,۱۰۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

میز کار چوبی

۲,۶۹۵.۰۰۰تومان۳,۶۸۸.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

میز کار استیل

۲,۹۰۴.۰۰۰تومان۳,۷۹۵.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

میز کار تفلون

۳,۲۰۱.۰۰۰تومان۴,۰۹۲.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سینک زیر کابینت

۵,۴۵۶.۰۰۰تومان۱۰,۱۴۷,۵۰۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

وان

۴,۷۴۱.۰۰۰تومان۶,۰۸۳.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سینک سه لگن

۶,۹۸۵.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سینک دو لگن

۴,۸۷۳.۰۰۰تومان۶,۶۸۸.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

سینک تک لگن

۳,۵۲۰.۰۰۰تومان۶,۴۱۳.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

هود فیلتر دار بالای گریل دیواری

۲,۵۸۵.۰۰۰تومان۴,۱۸۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

هود فیلتر دار دیواری

۲,۰۹۰.۰۰۰تومان۳,۴۱۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

کابینت آبچکان ۱۰۰ بدون در

۲,۳۱۰.۰۰۰تومان۲,۵۵۷,۵۰۰.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

کابینت دیواری استیل ریلی

۲,۷۵۰.۰۰۰تومان۴,۶۶۴.۰۰۰تومان

لوازم عمومی آشپزخانه

کابینت زمینی استیل ریلی

۵,۸۳۰.۰۰۰تومان۸,۳۸۷,۵۰۰.۰۰۰تومان