ظروف آماده سازی غذا

آبکش استیل ضخیم

85.000تومان260.000تومان

ظروف آماده سازی غذا

پمپ سس ۱۰۰۰ سی سی

25.000تومان

ظروف آماده سازی غذا

پمپ سس ۷۰۰ سی سی

13.000تومان

ظروف آماده سازی غذا

پمپ سس سه سوراخ پلاستیکی

20.000تومان25.000تومان