شعبه ۱

آدرس: خیابان جمهوری، نرسیده به پل حافظ، پاساژ جمهوری، طبقه همکف، پلاک ۱۰

۰۲۱-۶۶۷۵۶۰۷۰

شعبه ۲

جمهوری ما بین خیابان اردیبهشت و فروردین سمت خط ویژه پ ۱۰۷۹ فروشگاه آیسان
۰۹۱۲۶۳۳۴۵۲۶
۰۲۱۶۶۴۸۶۰۰۷

شعبه ۱
شعبه ۲